Have any questions? Contact us

+359 2 988 3639

First national training in BulgariaПървo национално обучение в България

August 31, 2010 by News, Online Campaign No Comments

katarino_aug2010-019The first module of the training “Capacity building for youth organizations about the European values” took place on 27, 28 and 29th of August in Katarino, Bulgaria. The training was organized for representatives of 20 youth structures from all over Bulgaria, working in different areas (education, ecology, youth participation, and creativeness). The training was organized by C.E.G.A. Foundation as part of “Youth against racism” project.

katarino_aug2010-037Първият модул на обучението „Укрепване на капацитета на младежки организации във връзка с европейските ценности” се проведе на 27, 28 и 29 август, в комплекс „Катарино”, близо до Разлог. Обучението се проведе с представители на 20 младежки структури от цяла България, работещи в различни сфери (образование, екология, младежко участие, креативност и др.). Обучението се организира от Фондация С.Е.Г.А. като част от проекта „Младежи срещу расизма”.

Training for youth organizationsОбучение за младежки организации

August 5, 2010 by News, Youth Policies, Youth Trainings No Comments

katarino_aug2010-036In the framework of Youth against racism project”, C.E.G.A. Foundation, the leading partner, will organize 2 days training for about 25 youth organizations. The theme of the training is “Building capacity of youth organizations regarding the European values”. The training will be organized by a methodology, based on non-formal education and will be deliver by young team who passed special international training for trainers.

katarino_aug2010-036Фондация С.Е.Г.А. организира двудмодулно обучение „Укрепване на капацитета на младежки организации във връзка с европейските ценности.” Обучението ще бъде организирано по методология, базирана на неформалното образование и ще се води от екип млади обучители, преминали специално международно обучение през месец юни 2010 година.

Training of Trainers in BulgariaОбучение на обучители в България

July 31, 2010 by News, Youth Policies, Youth Trainings No Comments

dsc_9177An international training of trainers was held from 17th to 22nd of June 2010 in Sozopol, Bulgaria. The training gathered 18 participants from Bulgaria, Greece, Italy, Hungary, Denmark and Spain around the theme of Mainstreaming anti-racist awareness in all spheres of youth work.

dsc_9515През юни, в Созопол, 18 участниците от България, Гърция, Дания, Италия, Испания и Унгария се включиха в международно обучение за обучители, организиран в рамките на проекта „Младежи срещу расизма” на тема Внедряване на анти-расистка чувствителност във всички сфера на младежката работа.

Онлайн лаборатория за младежки организации в България

June 17, 2010 by News No Comments

Фондация С.Е.Г.А. организира онлайн лаборатория „Изграждане на Етични кодекси срещу расизма за младежки организации” в рамките на проекта „Младежи срещу расизма”.